Forskning - helt enkelt

En hjemmeside til dig:


Der gerne vil genneskue forskning 


Al forskning bygger på statistik, Det vil sige har en hypotese

 

En hypotese er et forskningsspørgsmål. Den bygger på en begrundet antagelse eller observation.

Det er begrænset hvad man kan stille af spørgsmål. Fordi, svaret skal altid være et af to mulige. Det hedder binominal-fordelt på matematiksprog. 

Det vil sige man kan i princippet spørge:

Er A eller B bedst?

Er 1 bedre en 2?

Skal man vælge Z, ja eller nej?

Er det rigtigt at A er større end B?

Går det bedre for B end C? 

 

Det er fordi man starter med at antage f.eks. at A er bedst, og det holder man fast i indtil det statistisk viser sig, om det kan være rigtigt. 

Ikke al forsning er lige GODT...

Inden for forskning er der et hieraki. Det er fordi man kan lave videnskabelige test af hypoteser på forskellig måde. Det hedder med forskellig studiedesign. 

Nedenstående er listet i rækkefølge efter den bedste måde at teste en hypotese til den dårligste.

  • Kontrolleret randomiseret studie
  • Metaanalyse
  • Systematisk oversigt
  • Kohorde undersøgelse
  • Diagnostisk test
  • Case-kontrol undersøgelse
  • Deskribtiv undersøgelse
  • Oversigts artikel
  • Ekspertvurdering

Ingen har patent på forskning

MEN GOD FORSKNING KOSTER MANGE PENGE / TIMER / ARBEJDE

Hvorfor


denne


Side?

 

Fordi jeg i stigende grad oplevet mistro og mistillid til den etablere forskerverden og evidensen. Nogen gange må jeg sige med god grund. Andre gange uden god grund- 

Det vil glæde mig hvis flere indså hvor enkelt det er selv at lære at kunne tage stilling til evidensen. På videnskabeligt grundlag. 

Og regne ud, hvornår er der risiko for at man bliver snydt, og hvad kan man egentlig regne med.

Siden er under udarbejdning


 

Det villle være godt, hvis Rom var bygget på en dag, håber på jeres tålmodighed, der bygges jævnligt på siden her.

Du kan lave din egen forskning


 

Du skal blot lave en hypotese og vælge en god måde at teste den på.

En måde mange starter med videnskab er en systematisk litteratursøgning, hvor man finder ud af hvad der allerede er undersøgt om emnet. 

Mere om det snarest.

Forsning for alle

www.vibhouse.dk

E-mail: Vibekes@vibhouse.dk